Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια όχι και τόσο συχνή νόσος, που όμως ταλαιπωρεί όσους πάσχουν από αυτή, λόγω της δυσφαγίας, της δυσκολίας στην κατάποση και των πόνων που τη συνοδεύουν.

Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η αχαλασία οισοφάγου μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα, αποτελεσματικά και δίχως ταλαιπωρία, λυτρώνοντας ασθενείς που υπέφεραν έως και αρκετά χρόνια.

 

Τι είναι η αχαλασία οισοφάγου;

Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια πρωτοπαθής διαταραχή που αφορά στην κινητικότητα του οργάνου εμποδίζοντας την ομαλή προώθηση των τροφών στο στομάχι.

Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται δυσκολία στην κατάποση και οι τροφές παραμένουν στον οισοφάγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Που οφείλεται η αχαλασία του οισοφάγου;

Τα αίτια της αχαλασίας του οισοφάγου δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί με ακρίβεια. Εμφανίζεται εξίσου και στα δύο φύλα, κυρίως στις ηλικίες μεταξύ των 30 και των 60 ετών.

Τι συμπτώματα εμφανίζει η αχαλασία του οισοφάγου;

Η αχαλασία οισοφάγου συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα που απορρέουν από τη δυσκολία προώθησης της των τροφών στο στομάχι:

 • Δυσφαγία. Αποτελεί το πιο κλασικό σύμπτωμα της αχαλασίας του οισοφάγου, καθώς οι ασθενείς εμφανίζουν δυσκολία στην κατάποση.
 • Αναγωγές. Ενίοτε οι τροφές που δεν προωθούνται σωστά στο στομάχι βγαίνουν προς τα έξω υπό τη μορφή μικρού εμέτου.
 • Λοιμώξεις του αναπνευστικού. Όταν οι αναγωγές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχει το ενδεχόμενο εισρόφησης, φαινόμενο το οποίο μακροπρόθεσμα ευνοεί την ανάπτυξη συνθηκών πνευμονίας και πνευμονικών αποστημάτων.
 • Οισοφαγίτιδα και έλκη οισοφάγου. Η αποσύνθεση των τροφών που μένουν στον οισοφάγο ευνοεί τη δημιουργία χρόνιων φλεγμονών.
 • Απώλεια βάρους. Η διαταραχή στην ομαλή προώθηση των τροφών από τον οισοφάγο στο στομάχι επιδρά αρνητικά στη θρέψη του οργανισμού με συνέπεια την απώλεια βάρους.

Πώς θεραπεύεται η αχαλασία οισοφάγου;

Η θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου περιλαμβάνει τη χορήγηση ειδικών φαρμάκων, που προκαλούν τη χαλάρωση του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα, δίχως, όμως, να καθυστερούν ή να ανακόπτουν την εξέλιξη της πάθησης.

Ανάλογα προσωρινή είναι και η ανακούφιση που μπορεί να προέλθει μέσα από ενδοσκοπικές προσεγγίσεις, όπως οι ενέσεις Botox για την παράλυση ή η εφαρμογή διαστολών για τη διεύρυνση της διαμέτρου του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Η πλέον οριστική αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου γίνεται με χειρουργική επέμβαση και ειδικότερα με τη λαπαροσκοπική μυοτομή.

 

Τι είναι η λαπαροσκοπική μυοτομή;

Η χειρουργική επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της αχαλασίας οισοφάγου είναι η λεγόμενη λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller.

Κατά τη λαπαροσκοπική μυοτομή ανοίγονται μικρές οπές μερικών χιλιοστών στο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς, από τις οποίες εισέρχονται τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία. Κατόπιν πραγματοποιείται τομή λίγων εκατοστών στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα.

Συνήθως, η λαπαροσκοπική μυοτομή συνοδεύεται και από λαπαροσκοπική θολοπλαστική, προκειμένου να αποφευχθεί η παλινδρόμηση υγρών από το στομάχι προς τον οισοφάγο.

Η επέμβαση διαρκεί μία με δύο ώρες, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος είναι περιορισμένος.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο συνήθως για μία ημέρα. Μπορεί να τρώει ελεύθερα μετά την πάροδο 10 ημερών από την επέμβαση. Μέχρι τότε η σίτιση επιβάλλεται να γίνεται με υγρές και μαλακές τροφές.

Η λαπαροσκοπική μυοτομή ανακουφίζει το σύμπτωμα της δυσφαγίας στο 85-95% των ασθενών και τα αποτελέσματά της είναι σχεδόν μόνιμα.

Πόσο ασφαλής είναι η λαπαροσκοπική μυοτομή;

Ως επέμβαση, θεωρείται αρκετά ασφαλής, όμως, η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χειρουργού. Η λαπαροσκοπική μυοτομή απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και λεπτότητα στους χειρισμούς του χειρουργού, γι’ αυτό και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει εξειδίκευση στην εν λόγω τεχνική και σημαντική εμπειρία.

 

Γιατί να επιλέξω τον Δρ. Ηλία;

Ο Δρ. Ηλίας διαθέτει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων και ελάχιστα επεμβατικών λαπαροσκοπικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου.

Οι σύγχρονες αυτές θεραπευτικές τεχνικές έχουν εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και συνοδεύονται από ηπιότερη μετεγχειρητική πορεία.

Σχετικά Άρθρα

 • Αχαλασία οισοφάγου: Λύτρωση από ένα πρόβλημα ετών σε… μια ώρα

  Αχαλασία οισοφάγου: Λύτρωση από ένα πρόβλημα ετών σε… μια ώρα

  Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια όχι και τόσο συχνή νόσος, όμως η δυσφαγία, η δυσκολία στην κατάποση καθώς και οι πόνοι που τη συνοδεύουν, ταλαιπωρούν πολύ όσους πάσχουν από αυτή. Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής, άνθρωποι που υποφέρουν έως και αρκετά χρόνια, μπορούν πλέον να λυτρωθούν μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα!... Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Βίντεο

ΓΕΝΙΚΑ

Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια όχι και τόσο συχνή νόσος, που όμως ταλαιπωρεί όσους πάσχουν από αυτή, λόγω της δυσφαγίας, της δυσκολίας στην κατάποση και των πόνων που τη συνοδεύουν.

Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η αχαλασία οισοφάγου μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα, αποτελεσματικά και δίχως ταλαιπωρία, λυτρώνοντας ασθενείς που υπέφεραν έως και αρκετά χρόνια.

 

Τι είναι η αχαλασία οισοφάγου;

Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια πρωτοπαθής διαταραχή που αφορά στην κινητικότητα του οργάνου εμποδίζοντας την ομαλή προώθηση των τροφών στο στομάχι.

Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται δυσκολία στην κατάποση και οι τροφές παραμένουν στον οισοφάγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Που οφείλεται η αχαλασία του οισοφάγου;

Τα αίτια της αχαλασίας του οισοφάγου δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί με ακρίβεια. Εμφανίζεται εξίσου και στα δύο φύλα, κυρίως στις ηλικίες μεταξύ των 30 και των 60 ετών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τι συμπτώματα εμφανίζει η αχαλασία του οισοφάγου;

Η αχαλασία οισοφάγου συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα που απορρέουν από τη δυσκολία προώθησης της των τροφών στο στομάχι:

 • Δυσφαγία. Αποτελεί το πιο κλασικό σύμπτωμα της αχαλασίας του οισοφάγου, καθώς οι ασθενείς εμφανίζουν δυσκολία στην κατάποση.
 • Αναγωγές. Ενίοτε οι τροφές που δεν προωθούνται σωστά στο στομάχι βγαίνουν προς τα έξω υπό τη μορφή μικρού εμέτου.
 • Λοιμώξεις του αναπνευστικού. Όταν οι αναγωγές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχει το ενδεχόμενο εισρόφησης, φαινόμενο το οποίο μακροπρόθεσμα ευνοεί την ανάπτυξη συνθηκών πνευμονίας και πνευμονικών αποστημάτων.
 • Οισοφαγίτιδα και έλκη οισοφάγου. Η αποσύνθεση των τροφών που μένουν στον οισοφάγο ευνοεί τη δημιουργία χρόνιων φλεγμονών.
 • Απώλεια βάρους. Η διαταραχή στην ομαλή προώθηση των τροφών από τον οισοφάγο στο στομάχι επιδρά αρνητικά στη θρέψη του οργανισμού με συνέπεια την απώλεια βάρους.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Πώς θεραπεύεται η αχαλασία οισοφάγου;

Η θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου περιλαμβάνει τη χορήγηση ειδικών φαρμάκων, που προκαλούν τη χαλάρωση του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα, δίχως, όμως, να καθυστερούν ή να ανακόπτουν την εξέλιξη της πάθησης.

Ανάλογα προσωρινή είναι και η ανακούφιση που μπορεί να προέλθει μέσα από ενδοσκοπικές προσεγγίσεις, όπως οι ενέσεις Botox για την παράλυση ή η εφαρμογή διαστολών για τη διεύρυνση της διαμέτρου του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Η πλέον οριστική αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου γίνεται με χειρουργική επέμβαση και ειδικότερα με τη λαπαροσκοπική μυοτομή.

 

Τι είναι η λαπαροσκοπική μυοτομή;

Η χειρουργική επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της αχαλασίας οισοφάγου είναι η λεγόμενη λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller.

Κατά τη λαπαροσκοπική μυοτομή ανοίγονται μικρές οπές μερικών χιλιοστών στο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς, από τις οποίες εισέρχονται τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία. Κατόπιν πραγματοποιείται τομή λίγων εκατοστών στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα.

Συνήθως, η λαπαροσκοπική μυοτομή συνοδεύεται και από λαπαροσκοπική θολοπλαστική, προκειμένου να αποφευχθεί η παλινδρόμηση υγρών από το στομάχι προς τον οισοφάγο.

Η επέμβαση διαρκεί μία με δύο ώρες, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος είναι περιορισμένος.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο συνήθως για μία ημέρα. Μπορεί να τρώει ελεύθερα μετά την πάροδο 10 ημερών από την επέμβαση. Μέχρι τότε η σίτιση επιβάλλεται να γίνεται με υγρές και μαλακές τροφές.

Η λαπαροσκοπική μυοτομή ανακουφίζει το σύμπτωμα της δυσφαγίας στο 85-95% των ασθενών και τα αποτελέσματά της είναι σχεδόν μόνιμα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσο ασφαλής είναι η λαπαροσκοπική μυοτομή;

Ως επέμβαση, θεωρείται αρκετά ασφαλής, όμως, η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χειρουργού. Η λαπαροσκοπική μυοτομή απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και λεπτότητα στους χειρισμούς του χειρουργού, γι’ αυτό και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει εξειδίκευση στην εν λόγω τεχνική και σημαντική εμπειρία.

 

Γιατί να επιλέξω τον Δρ. Ηλία;

Ο Δρ. Ηλίας διαθέτει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων και ελάχιστα επεμβατικών λαπαροσκοπικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου.

Οι σύγχρονες αυτές θεραπευτικές τεχνικές έχουν εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και συνοδεύονται από ηπιότερη μετεγχειρητική πορεία.

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Σχετικά Άρθρα

 • Αχαλασία οισοφάγου: Λύτρωση από ένα πρόβλημα ετών σε… μια ώρα

  Αχαλασία οισοφάγου: Λύτρωση από ένα πρόβλημα ετών σε… μια ώρα

  Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια όχι και τόσο συχνή νόσος, όμως η δυσφαγία, η δυσκολία στην κατάποση καθώς και οι πόνοι που τη συνοδεύουν, ταλαιπωρούν πολύ όσους πάσχουν από αυτή. Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής, άνθρωποι που υποφέρουν έως και αρκετά χρόνια, μπορούν πλέον να λυτρωθούν μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα!... Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Βίντεο

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Αιμορροΐδες

  Γνωστή στο ευρύ κοινό ως «αιμορροΐδες», η αιμορροϊδοπάθεια ταλαιπωρεί σήμερα σχεδόν έναν στους τρεις ανθρώπους στον πλανήτη, επηρεάζοντας...
  Διαβάστε Περισσότερα
 • Κήλες

  Οι κήλες αποτελούν την πιο συχνή αιτία εισαγωγής στο χειρουργείο. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από 15 εκατομμύρια...
  Διαβάστε Περισσότερα
 • Πέτρα στη χολή

  Χολολιθίαση, ή κοινώς μιλώντας, πέτρες στην χολή, είναι μια παθολογία που χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό μικρών λίθων εντός της χοληδόχου...
  Διαβάστε Περισσότερα
 • Κύστη Κόκκυγος

  Η κύστη κόκκυγος είναι μία συχνή πάθηση που προσβάλλει κατά κανόνα νέους ανθρώπους και μέχρι πρότινος αποτελούσε συνώνυμο της...
  Διαβάστε Περισσότερα